službeni rezultati (330 učesnika: 277 na polumaratonu + 53 na petici)

Nekoliko galerija, sve skupa preko 2000 slika:

Slavko Somina – 250 fotografija

Safet Čučuk – 305 fotografija… uglavnom je Suna na njima 🙂

Nikica Smolić – 1000 fotografija

Nikica Smolić – još 149 fotografija s proglašenja

Ivan Murgić – 238 fotografija

Kiš junior – 97 fotografija

Foto-štorija na web-stranici http://www.runinternational.eu/

Nedjeljko Vareškić, filmić s osmog kilometra:

A ovdje i mala Safetova posveta Suni: