Traversa-Reversa 2009

Huti je zavrsio sa obradom video materijala te su isti uploadani na vimeo ovdje!

Tečaj za atletskog suca

27.4 počinje tečaj za atletske suce i traje 5 dana (obavezno 3 predavanja) nakon čega se polaže ispit! Predavanja i ispit će se održat na kineziološkom fakultetu (dif) u 18h! Zainteresirani neka se jave na 098/961-7061 ili dbadanjak@net.hr!