Obogaćena statistika s Forrest Gumpa s dva excel fajla. U jednom je tabela s učincima trkača u svakom pojedinom satu – FG2009-po-satima, relativno (ne)precizna jer je rađena na osnovu broja krugova; a u drugom je poredak iz sata u sat – F- 2009-poredak-po-satima, apsolutno precizna.

ema