kad komuniciraš sa samo 5 riječi: marathon, record, tempo, finish i medaglia nema šanse da se ne razumiješ 🙂