Prijava prebačena na 2021

Najdraži naš trkaču, tvoja prijava je prebačena na 2021. godinu.

Naravno, to samo vrijedi ako si platio startninu za 2020… ako nisi, ovaj tvoj potez ćemo zanemariti.